Spoštovani!

Spletna stran ponudba-podezelja.si je namenjena predstavitvi ponudbe pridelkov in izdelkov ponudnikov z območja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik. Nastala je na pobudo ponudnikov in občin, ki se trudijo za vzpostavitev oziroma izboljšanje lokalne ponudbe na območju.

O prednostih uživanja lokalne hrane je znanih veliko dejstev, ki jih na tem mestu ne želimo ponovno navajati, saj menimo, da z obiskom spletne strani in iskanjem lokalne ponudbe že spadate med potrošnike, ki se zavedajo teh prednosti (uživanje sveže hrane iz bližine brez dolgih transportov, ki zahtevajo dodatno obdelavo za vzdrževanje svežega izgleda; kroženje denarja in surovin na lokalnem območju brez provizij velikih trgovcev in pošteno plačilo pridelovalcu – kmetu; možnost osebnega stika potrošnika s pridelovalcem…).

V Sloveniji se je izvedlo in se še izvaja veliko različnih projektov na temo lokalne oskrbe, katerih cilj je povečati zanimanje kupcev za kupovanje lokalne hrane in spodbuditi ponudnike k povečanju pridelave kakovostnih pridelkov in izdelkov. Tudi na območju štirih občin, ki jih zajema LAS Raznolikost podeželja, je potekalo več projektov, ki so vključevali aktivnosti povezovanja in usposabljanja ponudnikov ter promocijo in ozaveščanje kupcev.

V želji, da bi ponudbo območja predstavili na enoten način in na enem mestu ter tako potrošnikom olajšali iskanje ponudbe, je nastala spletna stran ponudba-podezelja.si. Da spletna stran ne bo le še ena od mnogih projektnih predstavitev želimo ponudbo nadgrajevati in poleg lokalne hrane vključiti tudi ponudbo storitev na podeželju, turistično ponudbo in promocijo koncepta lokalne oskrbe na območju. Vabimo vas, da nam z uporabo spletne strani in podajanjem predlogov, pripomb in mnenj pri tem pomagate. Hvala.